Απόσπασμα από το βιβλίο της Cherie Carter-Scott, “Ten Rules for Being Human“

Το παρόν αποτελεί απόσπασμα από το βιβλίο της Chérie Carter-Scott με τίτλο ‘If Life Is A Game, These Are The Rules’. Πρόκειται για ένα βιβλίο που συνίσταται όχι μόνο για life coaching αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς που σχετίζονται με αυτοεκτίμηση, αυτο-ανάπτυξη και προσωπική ολοκλήρωση.Η Cherie Carter-Scott PhD θεωρείται μία σύγχρονη γκουρού. Οι θεωρίες […]